Tisztelt Érdeklődő!

Köszönjük, hogy ellátogatott a honlapunkra.


A Hétmérföld filozófia

Emlékeznek még a mesék Hétmérföldes csizmájára? Arra a lábbelire, amit a legkisebb fiú felvett, s bejárta vele nemcsak a határt, de a távoli vidékeket is. Mi is erre teszünk kísérletet. Átlépjük a gondolat határát, mégis magyar értékeket, kultúrát mutatunk fel minden nap a hozzánk betérőnek.  Bújjunk hát együtt bele a Hétmérföldes csizmába és nézzünk körül az üveghegyen túl és itt a közelben.

A 7mérföld Gyermekszínház egy kezdeményezés az alapítók részéről, azért, hogy a lehetőségek bővülő tárházához egy újabb formát adjon hozzá azon korosztály számára, ahol már a tudás megszerzése ösztönösen megkezdődik a felfedezés vágyának belső motivációjától hajtva.

A 7mérföld, mint közművelődési feladatokat is ellátó, közhasznú szervezet komplex intézmény, ami egyszerre foglal magában játszóházat, színházteret, gyermekmegőrzőt és szolgál helyszínül egész hetet átfogó programoknak.

 

Működésünk lényege az oktatás, nevelés és a játék együttes értelmezésében rejlik.

 

Minden ember számára lényeges, hogy a világgal közvetlen vonatkozásban álljon, értse és hasznosítani tudja mindazt, ami a közvetlen, vagy tágabb környezetében történik.

Programjainkban gyakran a szülők és gyermekek közösen vesznek részt.

Olyan programokat kínálunk, melyek a közösségi értékrendeknek a kölcsönös előnyök mellett történő alakítását, a meglévők megértését, elfogadását alapvetően fontosnak tekintik.

Az ember természeténél fogva kíváncsi. Kíváncsi önmagára, kíváncsi másokra. Érdekli milyen is Ő belül, milyennek látják kívülről őt mások.

A színházi nevelés, a színházi élmények kommunikatív eszközei segítenek ennek feltárásában, megértésében.

A gyermek szempontjából fontosnak tartjuk, hogy mindazokra az őt körülvevő folyamatokra értő módon rálásson, melyek hagyományos intézményi keretek között nem, vagy csak nehezen valósíthatóak meg.

A gyermekek és fiatalok esetleges problémáinak feltárását, megközelítését komplex foglalkozásokon, színházi, zenei, játszóházi programokon keresztül valósítjuk meg.

A mese- és versfeldolgozások korcsoportokban történnek.

A mozgás- és beszédfejlesztés elengedhetetlen részét képezik a világgal harmóniában élő, értő és a gondolatait kifejezni tudó ember számára.